THE CRYPTO JEWISH BARZANI FAMILY AND KURDISTAN

MUSTAFA AND AHMED BRAZANI

The Barzani family has been the leading light of Kurdish politics since the decline and final collapse of the Ottoman Empire

Ahmed Barzani (1896–1969) was the head of the Barzani tribe in Northern Iraq. Sheikh Ahmed is considered to be the architect of Barzan by bringing many different Kurdish tribes under his command and expanding Barzani region. Along with his younger brother Mustafa Barzani, he fought the Iraqi government in the 1920s and 1930s. Mustafa”s sons Masoud Barzani( Massoud Barzani), is the current leader of the KDP and was re-elected as the President of the Iraqi Kurdistan region with 66% of the popular vote in July 2009. Mustafa”s other son Idris Barzani was also actively involved in politics A grandson, Nechirvan Barzani, the son of Idris Barzani was the prime minister of Iraqi Kurdistan. Idris Barzani died in 1987 of a heart attack

GEN NEXT MASSOD AND IDRIS BARZANI (OLD PIC)

MASSOD BARZANI NOW

The surname Barzani is a common Iraqi Jewish surname and there even is a celebrated Zionist named Moshe Barzani (1928–1947), Jewish Kurdish member of Lehi (the “Stern Gang”) and Asenath Barzani (1590–1670), renowned Kurdish Jew who was among the first female rabbis

moshe-barzani1

A stamp in memory of Moshe Barzani

The Barzani”s it turns out are probably Crypto Jews An article in the Jewish Telegraph Agency (JTA) speaks of the Barzani families Jewish Rabbinical roots ——- The war in Iraq has ended, and the Kurds in the country’s north emerge as one of the war’s great victors, To the world’s surprise, it turns out that one of the Kurds’ top leaders is actually Jewish and that, as a result,the nascent Kurdish country will forge a close alliance with Israel, giving the Jewish state another toehold in the Middle East and access to the oil riches of the Iraqi north.A Feb. 17 article in the respected daily newspaper Hurriyet offered an interesting take on the situation:Massoud Barzani, leader of the Kurdish Democratic Party, one of two political factions that control the autonomous Kurdish area of northern Iraq, is Jewish and comes from a long line of Kurdish rabbis, the article claimed.

The article was based on information taken from “The Folk Literature of the Kurdistani Jews,” a 1982 anthology that discusses a Kurdish rabbinic family named Barzani, and from work done by a Turkish researcher who found Ottoman documents that refer to a 19th-century Kurdish rabbi also named Barzani. In the article, the researcher — a history instructor named Ahmet Ucar— said Barzani’s “Jewish roots” should lead to a different understanding of the region and its history, since the Hebrew Bible states that the Jewish “Promised Land” stretches from the Nile to the Euphrates, an area that would include Kurdish territory in northern Iraq. See Kurdish leader a Jew ?

There is PLENTY of photographic evidence of the Barzani family Israeli links

Barzani israel

BRAZANI 2Source for both pics http://en.iranwire.com/features/5888/

The links extended to the next generation as well

BARZANI 12

Members of the Barzani family allegedly control a large number of commercial enterprises in Iraqi Kurdistan, with a gross value of several billion dollars, although no evidence of such ownership by Masoud Barzani himself exists.

KRG-controlled parts of Iraqi Kurdistan are estimated to contain around 45 billion barrels of oil,making it the sixth largest reserve in the world .Barzani controlled Peshmerga  provide cover to the Rothschild controlled Genel Oil and the Turkish pipeline sending oil to Turkey and Israel

KURDISTAN IS ALL ABOUT OIL CRYPTO JEWS AND ERETZ ISRAEL AND THE CRYPTO BARZANIS ARE  THERE TO MAKE IT HAPPEN

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to THE CRYPTO JEWISH BARZANI FAMILY AND KURDISTAN

 1. Cj aka Elderofzyklons Blog says:

  Reblogged this on ElderofZyklon's Blog!.

 2. Berna Aker says:

  KÜRDİSTAN, IRAK, SURİYE ve TÜRKİYE SORUNU

  Irak ve Suriye devletlerinin yıkılışı veya deforme edilişi ile Kürdistan devletinin ortaya çıkışı kaçınılmazdır. İŞİD (DAİŞ), son noktada Sunni halkın temsilcisi olarak ortaya çıktı. Geleneksel Sunni yaşam yerlerini bir anda ele geçiren İŞİD, yabancılar tarafından çizilen eski sınırların yapay olduğunu ortaya koydu.

  Her halkın yaşam yeri kendisi için vazgeçilmez bir içeriğe sahiptir. Sunni halk, hangi politik şekle sahip olursa olsun kendi öz topraklarında özgür yaşama hakkına sahiptir. Aynı şekilde Kürdistan halkının yaşam yerleri de kendisine aittir ve bunlar, eskiden olduğu gibi artık Arap veya Türkler’e geri verilmeyecektir.

  Bağdat’ın güneyini kapsayan başlıca Şii yaşam yerleri de Şii Araplara aittir.
  I. dünya savaşından sonra Ortadoğunun Kürt, Sunni ve Şii halkları, zoraki bir şekilde, sahte devletler kurularak, kendi iradeleri dışında oluşturulan yönetimlerle baskı ve zulüm altına alınmış ve oluşturulan yapay devletlerce idare edilmişlerdir.
  Şimdi gelinen bugünkü zaman sürecinde, bu durumun alt üst oluşu kaçınılmazdır. Irak ve Suriye devletleri can çekişiyor. Türk devleti ise sırada bekliyor…Eski sınırlar zorlanıyor, Ortadoğu halkları kanları ile eski sınırları karalıyor, değiştiriyor ve gerçek haritaları kendi iradeleri ile çizmek istiyorlar!

  Kürt halkı, hayali Arap devletleri için savaşamaz: şimdiki Irak ve Suriye devletleri kağıt üzerinde kalmış durumdadır. Kürdistan insanı, kendisine düşman bir gücün, var olmayan bir devletin, Irak veya Suriye gibi devletlerin yeniden ortaya çıkması veya onların son kırıntılarının devlet diye anılması, kukla hayalet devletlerin zoraki şekilde korunması için mücadele edemez.
  Kürt halkı bu hayal ve sahteliklerden çok çekti. Türk ve Arapların ırkçı kültürleri altında inim inim inleyen Kürdistan halkı 100 yıl geçmesine rağmen hala kendi iradesi ile hareket etme hakkına sahip değildir. Şii Araplar savaş esnasında bile Kürt düşmanlığından vaz geçemiyorlar. İŞİD’den geri alınan Kürt köylerine Kürt bayrağının asılmasını kabul etmiyorlar.

  Irak devleti diye lanse edilen Şii Araplar, biraz daha kuvetlenseler, Kürtler’e bir soykırımı da kendileri yapacaklar!

  Kürtler hala devlet sahibi değildirler. Arap ve Türklerin bütün vaatleri boş çıktı. Ortak devlet kurma da bir ütopyadan ileri gitmedi. Sunni ve Şiiler Kürt halkının devlet kurma hakkını hiç bir zaman tanıyamayacaklardır! Irak devleti adı altında savaşan Araplar, Kürtleri nasıl yokedeceklerinin hesabını şimdiden yapıyorlar. Sunni halkı temsil eden İŞİD zaten Kürtleri yok sayıyor ve toplu katliam fetvasını uyguluyor, Türk devleti ise pusuda bekliyor!
  Bu şartlar altında, Kürt halkının, kendi iradesini kullanarak, kendi kaderini kendi eliyle çizme durumu öncellik kazanmaktadır. Nasıl ki, Sunni halk kendi İslam devletini (İŞİD) kurduysa, Kürt halkı da kendi topraklarında Kürdistan devletini kurmalıdır.
  Kürtler, Sunnilerin topraklarına dokunmayacaktır, aynı şekilde Şii halkın da kendi yaşam alanlarında bir Şii devleti oluşturma hakları vardır. Irak devleti artık yoktur. Şii’ler, Kürtlerin haklarını yok saymak için sahte IRAK devleti paranoyasından vaz geçmelidirler. Sunniler bundan çoktan vazgeçti, İŞİD kendi Sunni İslam devletini kurdu. Aynı şekilde, Şii ve Kürtler de dürüstçe kendi öz devletlerini kurmalı ve uluslararsı bir konferanla bu devletlerin sınırları onaylamalıdır.
  Herkes bağımsız ve özgürce yaşama hakkını kullanmalıdır. Suriye’ deki Alevi ve Hiristiyan halkları da kendi topraklarında bağımsız devlet kurma haklarına sahiptirler. Sahte devletler, uydurma sınırlarla bir yere varılamaz! Zoraki sınırlar içerisine sıkıştırılıp ezilen halklarla barış kurulamaz, tam aksine, halkların kendi iradelerine rağmen kurulan zoraki devletlerin kendileri bütün bu çatışmaların ana kaynağıdır, zoraki sınır ve devletler sonsuza kadar savaş demektir.

  Aynı şekilde Türkiye diye adlandırılan alanda da başlıca 4 ayrı halk yaşamaktadır: Kendilerine Türk denilen Balkan ve Kafkas göçmenleri, her ne kadar Suriye ve Irak’dan farklı olduklarını idda etselerde, gerçek durum Suriye’ye çok benzemektedir. TC, Kürt, Laz ve Alevi halklarını, dağılmakta olan Irak ve Suriye devletlerinden daha az ezmemektedir. Suriye’de Kürtler otonomi elde etmişken, TC, bırakın bunu, hala dil ve isim konusunda 1. dünya savaşının kırmızı çizgilerini savunmaktadır.

  Irkçı temelde kurulan TC, aslında Irak ve Suriye devletlerinden çok daha geridir. Irak’da, Kürt otonomisi, yarı resmi bir devlettir. Türkiye’de ise Kürtlerin hiç bir hakkı olmadığı gibi asimilasyon ve yoketme sürecine son hızla devam etmektedir.

  Türk devleti, yıkılmakta olan Irak ve Suriye devletlerinin ayakta kalabilmeleri, veya onların yerine oluşabilecek yeni formasyonlarda, birincil derecede, Kürtlerin doğal haklarının yok edilmesini sağlayacak yapılanmalar için çırpınıp durmaktadır. Türkiye varını yoğunu buna yatırmaktadır…Bu anlamda TC, Ortadoğu’da Kürtlerin en büyük düşmanıdır.
  Türk devleti, Irak veya Suriye devletlerini sevdiği için değil, onların varlığı ile Kürtleri yok etmek, Kürt’lerin devlet kurma haklarını ellerinden alma mücadelesinde, Türkiye’ye destek verdikleri için, can çekişen bu devletlerin devamında diretmektedir.

  Türk devleti, Ortadoğu’da herşeyini, Kürtlerin başarısızlığı, Kürtlerin bağımsız bir halk olarak yok olmaları hedefi doğrultusunda ortaya sürmekte, devlet ideolojisini ve bütün ana doktirinlerini buna göre şekillendirmektedir. TC’nin Ortadoğu’da süren iç savaşlara her müdahelesi, onun, tarihten hiç bir ders çıkarmadığını, Kürtler’i, parçalayıp Araplarla beraber yönetme dışında yeni hiç bir şey üretmediğini göstermektedir.

  TC, canla başla eski statükodan yanadır, ama eğer bunda başarılı olunmazsa, bunun yerini alacak yeni statükolar da da Kürtleri eskisi gibi tutmakta karalı gibi görümektedir! Bu durum, Kürtler’e yapılacak en büyük düşmanlıktır. Kürtler, Türk veya arap toprağı değil, kendi öz vatanlarında bağımsız ve özgürce yaşamak istiyorlar… Türkler’in bu düşmalığı sonsuza kadar savaş anlamına gelmektedir.

  Sınırsız savaş, daimi düşmanlık ve çatışma yerine, bu kördüğüm bir an önce çözülerek özgür Kürdistan devleti kurulmalı ve Ortadoğu haklarına gerekli müjde artık verilmelidir.

  Saygılar ve Selamlar

  Ferdi Kader, B. Zeynep Aker, Dursun İlkas, İsmail Balkır, Kazım Sincan, Sevda Suner, Murat Demir, Hasan Demir, Nurettin aslan

 3. Anonymous says:

  al işte senin gibi kürt kılığında siyonistler her yerde.

 4. Hussain says:

  Family of Traitors no more no less!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s